Wet- & regelgeving

Home   >   Productinfo  >  Wet- & regelgeving

LOCKOUT – TAGOUT

Veel bedrijven passen OSHA-normen toe voor het beheer van LOTO programma’s en procedures. Alle componenten van Masterlock voldoen aan de OSHA-richtlijnen. OSHA-norm 1910.147 heeft betrekking op LOTO en de controle over energie beheersing.

4 belangrijke punten van de OSHA-lockout norm zijn :

– De vergrendelingen moeten identificeerbaar zijn

– De vegrendelingen mogen alleen gebruikt worden voor het onder controle houden van energie

– De vergrendelingen mogen niet gebruikt worden voor andere doeleinden

– De vergrendelingen moeten duurzaam, standaard, substantieel en identificeerbaar zijn

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSSIGNALERING

Werkgevers zijn verplicht, door voorkoming en beperking van gevaren, voor de veiligheid en gezondheid van werknemers te zorgen. Dit impliceert ook dat er doeltreffende veiligheids- en gezondheidssignalering aanwezig is. De wet- en regelgeving voor maritieme toepassingen wijkt af van die voor landinstallaties. Immers, op zee zijn de omstandigheden anders dan in gebouwen, fabrieken, werkplaatsen en publieke ruimten. Daarnaast kan de wet- en regelgeving per land verschillen. 

IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN BORDEN, VLUCHTWEGSYMBOLEN EN IN COMBINATIE MET NOODVERLICHTING:

ISO 7010: Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Registered safety signs.

This International Standard prescribes safety signs for the purpose of accident prevention, fire protection, health hazard information and emergency evacuation. The shape and colour of each safety sign are according to ISO 3864-1 and the design of the graphical symbols are according to ISO 3864-3.

IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN GECOMBINEERDE BORDEN:

In combinatie met deze veiligheidsborden mogen aanvullende tekstborden worden gebruikt om het begrip te vergroten. In deze norm zijn originele veiligheidstekens opgenomen waarvan de schaal kan worden aangepast voor reproductie- en toepassingsdoeleinden. In verband met het gebruik van borden, photoluminescente materialen en de projectie van de borden: 

ARBO REGELING HOOFDSTUK 8 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSSIGNALERING: 

Artikel 8.6 Noodinstallatie

Signaleringen die een energiebron behoeven, zijn voorzien van een noodinstallatie voor het geval dat deze energiebron uitvalt (toelichting: fotoluminescent materiaal wordt via aanlichting opgeladen, bij lichtuitval functioneert het materiaal zelf als noodinstallatie)

Artikel 8.9 Eisen voor veiligheidsborden

De borden bezitten dusdanige afmetingen en kleur- en lichttechnische eigenschappen dat zij goed zichtbaar en gemakkelijk te begrijpen zijn.

Artikel 8.10 Soorten borden Reddingsborden

Kenmerken zich door een rechthoekige of vierkante vorm, wit pictogram op groene achtergrond, waarbij de groene kleur ten minste 50% van het oppervlak van het bord beslaat Borden in verband met het brandbestrijdingsmateriaal kenmerken zich door een rechthoekige of vierkante vorm en een wit pictogram op een rode achtergrond, waarbij de rode kleur ten minste 50% van het oppervlak van het bord beslaat.

Artikel 8.11 Plaatsing van borden

De borden worden, rekening houdend met eventuele obstakels, op passende hoogte en op een passende plaats ten opzichte van het gezichtsveld geïnstalleerd.